Segling

Magasinsformgivning. Re-design.

Som anställd art director arbetade jag i sju år för magasinet Segling, och producerade årligen 910 utgåvor omfattande 84132 sidor. Utöver själva formgivningsarbetet ingick även viss repro, bildbehandling, illustrationer, traffic och annat i arbetsuppgifterna, liksom en rejäl redesign av den mall jag själv skapade när jag tillträdde tjänsten.

Tillbaka till Portfolio
Tillbaka till Portfolio