EKB – Elkraftsbyggarna

Profilarbete, print-material, redesign logotyp, annonsering.

För Elkraftsbyggarna EKB, som bygger och underhåller infrastruktur för el­distribution, medverkade jag i ett nätverk som såg över bolagets kommunikation i stort. Vi fotograferade och byggde upp en bildbank, satte en grafisk profil, moderniserade logotypen och tog fram nya mallar för produktblad, nyhetsbrev, visitkort, annonsering och annat print, som vi sedan producerade löpande. Ett nytt typsnittsbibliotek, grafiska element och kulörer ingick också i paketet.

Tillbaka till Portfolio
Tillbaka till Portfolio