Kullaviks Hamn

Formgivning och produktion av medlemsbrev och kallelser. Foto.

Kullaviks Hamn ekonomisk förening har knappt 600 medlemmar och lika många båtplatser i småbåtshamnen i Kullavik. För KHef formger jag årsredovisning och kallelse till föreningsstämma, liksom ett par medlemsbrev årligen, i en lockande och modern design. Jag har också bidragit med bilder till publikationerna.

Tillbaka till Portfolio
Tillbaka till Portfolio