Enköpingshälsan

Logo design, grafisk profil och diverse printdesign

Enköpingshälsan ville ha en fräschare och modernare grafisk profil, inklusive en förnyelse av logotypen. Förändringen skulle tydligare lyfta fram verksamhetens fyra ben; Husläkare, Företagshälsovård, Vaccination och Elevhälsa. Lösningen blev ett manér med fyra väl avstämda kulörer och omsorgsfullt utvalda färg­bilder, som symboliserar trygghet, respekt, kunskap och helhetssyn. Detta manér används nu såväl digitalt som i print.

Tillbaka till Portfolio
Tillbaka till Portfolio