Ecopole

Logo design, grafisk profil, illustration, produktblad, infofolder med mera.

Ecopole har utvecklat en revolutionerande miljövänlig elstolpe i skiktlimmat träfanér. Vid lanseringen behövdes inte bara grafisk profil och logotyp, utan också ett produktblad som på ett enkelt sätt skulle åskådliggöra produktens uppbyggnad och fördelar. Bladen i logotypen fångas upp även på annat håll i profilen, och kombineras med gräset och den gröna färgen för att tydligt påvisa miljövänligheten. Text, illustrationer och bilder samverkar i beskrivningen av hur Ecopole fungerar.

Tillbaka till Portfolio
Tillbaka till Portfolio